دسته: جراحی بینی

جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی یکی از جراحی های بینی است که برای رفع ایرادات داخلی بینی انجام می شود. ممکن است این جراحی قبل از جراحی زیبایی بینی نیز انجام شود. در افرادی که دارای پولیپ بزرگ در بینی هستند باید جراحی پولیپ بینی انجام دهند. نحوه انجام جراحی بینی در جراحی پولیپ بینی  ، نیازی […]

ادامه مطلب