دسته: بوتاکس

مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس

مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس جراحی بینی طبیعی از روش تزریق بوتاکس برای رفع آثار چین و چروک استفاده می شود در مورد جوانانی که به تازگی دچار پیدایش آثار چین و شکن جزئی در صورت شده اند ، می توان از تزریق بوتاکس برای از کار انداختن عضلات اثرگذار استفاده کرد و حتی […]

ادامه مطلب