روز: مارس 9, 2019

لیپوماتیک

لیپوماتیک لیپوماتیک در ایران به وسیله جراحان زبده انجام می شود که در لیپوماتیک تخصص دارند . قبل از این که جراحی لیپوماتیک در ایران فراگیر شود ، لیپوساکشن جراحی خیلی عمومی و فراگیری بود اما به دلیل صدماتی که به بدن وارد می کرد از ده خارج و این روزها لیپوماتیک جای آن را گرفته است […]

ادامه مطلب