روز: فوریه 10, 2018

روشهای تعیین جنسیت قبل از بارداری

روشهای تعیین جنسیت قبل  از بارداری متخصص زنان یکی از مسائلی که بین زن و مرد ایجاد اختلاف می کند عدم تفاهم در جنسیت جنین است. هم اکنون با کمک علم روز این امکان وجود دارد که از دختردار شدن یا پسردار شدنتان حتی پیش از لقاح مطمئن شوید. در این مقاله روشهای تعیین جنسیت […]

ادامه مطلب