روز: فوریه 3, 2018

آیا گشادی واژن عوارض دارد ؟

آیا گشادی واژن عوارض دارد ؟ تنگ کردن واژن یکی از خدمات پزشکی است که بانوان در مسائل زناشویی بسیار کمک کننده بوده است ، زیرا با تنگ کردن واژن مشکل گشادی بسیاری از اشخاص برطرف شده است ، به گونه ای که بانوان دیگر در زمان مقاربت جنسی به دلیل گشادی واژن نه تنها […]

ادامه مطلب