ماه: ژانویه 2018

جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی یکی از جراحی های بینی است که برای رفع ایرادات داخلی بینی انجام می شود. ممکن است این جراحی قبل از جراحی زیبایی بینی نیز انجام شود. در افرادی که دارای پولیپ بزرگ در بینی هستند باید جراحی پولیپ بینی انجام دهند. نحوه انجام جراحی بینی در جراحی پولیپ بینی  ، نیازی […]

ادامه مطلب